หน้าแรกโปรแกรมรับสมัคร | เว็บงานรับนักศึกษา

ข้อตกลงในการใช้งาน
- หากไม่ทำการสมัครใช้งานระบบก่อน จะไม่สามารถเลือกโครงการคัดเลือกใดๆ ได้
 
- การสมัครใช้งานระบบ สมัครเพียงครั้งเดียว ใช้งานได้กับทุกโครงการที่นักเรียนต้องการตลอดไป
 
 - ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 9255-8 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 
 
 
 
 
    ระบบรับสมัครรับตรง ในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศจากงานรับนักศึกษา
ไม่มีประกาศ
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งาน
นักเรียนต้องสมัครเข้าใช้งานก่อนในครั้งแรกโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นสามารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เข้าไปสมัครในโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ สมัครเข้าใช้งาน คลิกที่นี่
สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานแล้ว
สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานและได้รับรหัสผ่านทางอีเมลแล้ว  สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที เพื่อทำการสมัคร/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว/แก้ไขข้อมูลการสมัคร/พิมพ์ใบสมัครในโครงการที่สมัครเอาไว้แล้ว/พิมพ์ใบจ่ายเงิน/ตรวจสอบการจ่ายเงิน และอื่นๆ
 
หมายเลขประจำตัวประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง
รหัสผ่าน
 
สำหรับผู้ที่ลืมรหัสผ่าน
นักเรียนที่ลืมรหัสผ่านการเข้าใช้ระบบ สามารถขอรับรหัสผ่านใหม่ได้โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนและอีเมลที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ และนำรหัสผ่านใหม่มาใช้งานได้ทันที ขอรับรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่
 
สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขอีเมล
- หากนักเรียนสมัครใช้งานระบบด้วยอีเมลที่ผิด หรือไม่สามารถเข้าอีเมลเพื่อที่จะไปรับรหัสผ่านได้ ให้รอ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้ทำการสมัครสมาชิกใหม่
- สำหรับผู้ที่ยืนยันการเป็นสมาชิกแล้ว หากลืมรหัสผ่านและจำอีเมลที่เคยสมัครไว้ไม่ได้ ให้ทำการสมัครอีเมลใหม่ จากนั้นให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุอีเมล์ใหม่ในสำเนาบัตรดังกล่าว) โดยส่งทางโทรสาร (FAX) ไปยังงานรับนักศึกษา หมายเลข 0-7428-9259