ข่าวสำหรับผู้ประสานงานประจำโรงเรียน

- ดาวน์โหลดรูปแบบไฟล์ EXCEL สำหรับกรอกข้อมูลนักเรียน ได้ที่นี่
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ ผู้ประสานงานโรงเรียน ได้ที่นี่
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด จะต้องทำการอัพโหลดใหม่ทุกครั้ง โดยจะถือการอัพโหลดครั้งล่าสุดเป็นหลัก
- ลงทะเบียนการใช้งานสำหรับโรงเรียน ได้ที่นี่ ลงทะเบียนสำหรับครูผู้ประสานงาน (ครูแนะแนว) โดยจำกัดโรงเรียนละ 1 บัญชีผู้ใช้เท่านั้น
- คู่มือการใช้งานระบบอัพโหลดข้อมูลนักเรียน คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบ สำหรับตัวแทนโรงเรียน

ชื่อผู้ใช้ เป็นอีเมล์ที่ลงทะเบียนเอาไว้
     
ใช้รหัสผ่านที่ได้ตั้งเอาไว้ตอนลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
     


ข้อตกลงในการใช้งาน

  • การเข้าสู่ระบบ สำหรับ ครูผู้ประสานงาน ของโรงเรียนเท่านั้น
  • หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะสามารถใช้งานได้ทันที เว้นแต่ในกรณีที่ว่างโรงเรียนของท่าน มีผู้ลงทะเบียนเอาไว้แล้ว
  • หากท่านได้รับการยืนยันจาก จนท.งานรับนักศึกษาแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
  • กรณีลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อมายัง งานรับนักศึกษา เท่านั้น
  • ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 9255-8 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น