เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
เจอกันที่บูธศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ
ในงานตลาดนัดหลักสูตร วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566
ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่

เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง เจอกันที่บูธศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ
ในงานตลาดนัดหลักสูตร วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ มาไขข้อสงสัย และสร้างความเข้าใจกับระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากันค่ะ #TCAS67 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาลัยกัน พี่ๆ จัด Photo Booth ให้น้อง ๆ มาถ่ายรูปได้ #ฟรี เลยค่ะ แล้วแวะมาเจอกันนะคะ

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ