มารู้จัก ม.อ. ปัตตานี ให้มากขึ้นในงาน PSU OPEN HOUSE 2023

👉 ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็มีโอกาสเข้ามารับชม “งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566 วิทยาเขตปัตตานี”
👉 เปิดบ้าน ม.อ. ในวันพุธที่ 6 ก.ย. 66 พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมจากทุกคณะ/ส่วนงาน ภายในวิทยาเขตปัตตานี
👉 ให้ “ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตปัตตานี” เชื่อมโยงพวกเราสู่โลกกว้างและโอกาสแห่งการเรียนรู้
👉 มาพบกันให้ได้นะ🥰

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ