PSU ROADSHOW TCAS67       

PSU ROADSHOW TCAS67
20 – 23 พฤศจิกายน 2567

ณ โรงเรียนในจังหวัดภูมิภาคใต้ ชุมพร-กระบี่-นครศรีฯ-พัทลุง

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม PSU Roadshow กิจกรรมการเดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนสายอาชีวศึกษาในภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567 (PSU Roadshow : TCAS67)
โดยในปีนี้กิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้

🚌 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
🚌 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
🚌 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
🚌 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การออกบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแจกของรางวัลและของที่ระลึก
พิเศษสำหรับปีนี้ น้องๆนักเรียน คุณครู และผู้สนใจเข้าร่วม จะได้พบกับวิทยากรสุดพิเศษ
Tiktoker และ Influencer ชื่อดัง ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 3 ล้านคน “อาจารย์ไอซ์ หรือ AJ ICE”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะมาร่วมพูดคุย และให้ความรู้แก่น้อง ๆ

ในการนี้ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนน้องๆมัธยมปลาย คุณครู และผู้ปกครอง จากจังหวัดต่าง ๆ ในจังหวัดภูมิภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม ตามวันและสถานที่ที่ท่านสะดวก โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นเวลา 9.00 – 12.00 น. ของทุกวัน แล้วพบกันนะคะ 😊😊

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษา ม.อ. กดติดตาม และกดถูกใจช่องทางการติดต่อของเราได้ที่

   

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ