บรรยากาศนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2567 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 

       ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เก็บภาพบรรยากาศตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 "เลือกแนวทางวางอนาคต" โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูแนะแนว ตลอดจนผู้ปกครอง และนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  

#PSUTCAS67 #ตลาดนัดหลักสูตร #PSUADMISSION 

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษา ม.อ. กดติดตาม และกดถูกใจช่องทางการติดต่อของเราได้ที่

   

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ