การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 16-17 พ.ย. 66 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 
เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับนักเรียนและคุณครูในภูมิภาคเหนือ พร้อมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ
ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

                 📷📷  ชมภาพบรรยากาศกัน เด็กเหนือน่าฮักขนาด  📷📷


#PSUTCAS67 #ตลาดนัดหลักสูตร #PSUADMISSION 

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษา ม.อ. กดติดตาม และกดถูกใจช่องทางการติดต่อของเราได้ที่

   

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ