บรรยากาศกิจกรรม PSU ROADSHOW TCAS67
20 – 23 พฤศจิกายน 2567

ณ โรงเรียนในจังหวัดภูมิภาคใต้ ชุมพร-กระบี่-นครศรีฯ-พัทลุง

      เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดกิจกรรมการเดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Roadshow TCAS67 ที่จัดขึ้นในวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ 4 จังหวัดภูมิภาคใต้ ได้แก่จังหวัดชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช และพัทลุง มีตัวแทนจากส่วนงานและคณะต่าง ๆ จากทั้ง 5 วิทยาเขต ร่วมออกบูธเพื่อให้ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567 กว่า 20 บูธ โดยในแต่ละกิจกรรมได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทั้งกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง TCAS  การพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการค้นหาตัวเองเพื่อเลือกสาขาที่ใช่ด้วยทฤษฎีอิคิไก โดยวิทยากรพิเศษ อาจารย์ไอซ์ ผศ.ดร.สิริวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล 
รวมไปถึงกิจกรรมการแนะนำสาขาวิชาและการแจกของรางวัลที่แต่ละบูธได้เตรียมไว้ให้กับนักเรียนมัธยมที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนานและของรางวัลกลับบ้านกันเลยทีเดียว ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 วัน ของการจัดกิจกรรม มีโรงเรียนมัธยมเครือข่ายภาคใต้เข้าร่วมกว่า 60 โรงเรียน คุณครูและนักเรียนมัธยมเข้าร่วมรวมกว่า 1,800 คน ขอขอบคุณภาพถ่ายสวย ๆ จาก คณะวิทยาศาสตร์ 📸📸

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษา ม.อ. กดติดตาม และกดถูกใจช่องทางการติดต่อของเราได้ที่

   

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ