สัมมนาเครือข่ายครูแนะแนวฯ
ภาคเหนือและภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567

       Onsite กันไปเรียบร้อยแล้ว ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. จัดสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนวฯ ภาคเหนือและภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567  โดยมี รศ.ดร.พงศธร  อมรพิทักษ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา  นางสาวกฤตยภร คุ่มเคี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นการให้ความรู้ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS  และกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และการนำเสนอหลักสูตรจากแต่ละวิทยาเขตทั้งในรูปแบบการเสวนา และนำเสนอจุดเด่นของหลักสูตรเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการตอบรับจากคุณครูแนะแนวและคุณครูที่ทำหน้าในการดูแลการแนะแนวหลักสูตรอย่างมากมาย
01 พ.ย.66 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
06 พ.ย.66 ณ โรงแรม ซีเอส จ.ปัตตานี
07 พ.ย.66 ณ โรงแรมคริสตัล จ.สงขลา
09 พ.ย.66 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง และ 
10 พ.ย.66 ณ แก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษา ม.อ. กดติดตาม และกดถูกใจช่องทางการติดต่อของเราได้ที่

   

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ