มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดงาน 💫”ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2566″ 💫 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

พบกับกิจกรรมมากมาย🎡 จากทุกหลักสูตร ในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งหน่วยงานภายนอก

💃🕺”พิธีเปิดกิจกรรม งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566″
เวลา 09.00 น. ณ เวทีกลาง ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

🖥 รับชมถ่ายทอดสด ผ่านเพจ Prince of Songkla University, Trang Campus

😍ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.psu.ac.th/trang/archives/21353

#PSU#PSUTrang

#psutrangopenhouse

#psutrangopenhouse2023

🍀 ที่มา https://www.facebook.com/psutrangcampus5

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ