เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

  • ทุนผู้ช่วยสอน จำนวน 43 ทุน รับสมัครผ่านคณะวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566
  • ทุนสนับสนุนการเดินทางของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 33 ทุน รับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567
  • ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จำนวน 210 ทุน รับสมัครวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2567
  • ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน จำนวน 10 ทุน รับสมัครวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2567
  • ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน จำนวน 1 ทุน รับสมัครวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบการขอทุน บว. ได้ที่ https://grad-mis.psu.ac.th/scholarship/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-7428-6996 หรือ 0-7428-6997

เอกสารเพิ่มเติม

อ้างอิง : https://grad.psu.ac.th/th/news/scholarship/annouce-graduate/1367-6605.html

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Admission and Testing Center PSU

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ
อีเมล : admission@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://admission.psu.ac.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 74286983, (0) 74289257-9

ช่องทางการติดต่อ